Eines

SonicWall, els firewall de nova generació

Eines
La seguretat de la nostra informació és un dels aspectes que més ens preocupen per a garantir el correcte funcionament de la nostra empresa.
· · ·

Google Apps per a Empreses, una solució completa

Eines
Moltes vegades, a l'hora de crear la nostra empresa o quan desitgem dotar-la de certs serveis, ens assalten preguntes quant a quins hauríem de contractar per a gestionar els comptes de correu de la nostra plantilla, com i on emmagatzemar la nostra informació o com establir les pautes de comunicació i organització.
· · ·