Geotren en el Smart City

Nosaltres
En el Smart City es presentarà Geotren, l'aplicació d'FGC desenvolupada per Bitendian. Una app on es visualitza, en temps real, la posició dels trens comercials.
· · ·

FGC amb GTFS-RT

Tecnologia, Nosaltres
FGC ha ampliat la informació real del seu transport a través de Google Maps mitjançant el protocol de google GTFS-RT que complementa el format GTFS d'horaris estàtics de transport públic.
· · ·

Com fer un crawler per extreure informació d'interès automàticament. Episodi 4: Conclusions

En aquest article, dividit en 4 parts, expliquem com implementar un Information Retriever. A aquesta quarta part treurem algunes conclusions.
· · ·

Com fer un crawler per extreure informació d'interès automàticament. Episodi 3: Implementació

Tecnologia, Programari lliure, Com, Consells
Article, dividit en 4 parts, a on expliquem com implementar un Information Retriever. A aquesta tercera entrega donem pautes per implementar-ho.
· · ·

Com fer un crawler per extreure informació d'interès automàticament. Episodi 2: Arquitectura

Programari lliure, Seguretat, Com, Consells
Article, dividit en 4 parts, a on expliquem com implementar un Information Retriever. A aquesta segona entrega describim l'arquitectura de l'Information Retriever.
· · ·