Seguretat en la web

Seguretat
En aquest article farem una breu introducció d'alguns conceptes de seguretat a la web. Concretament ens centrarem en l'ús de la comunicació xifrada en les aplicacions web, l'ús de l'protocol HTTPS, els certificats i les autoritats certificadores
· · ·

Instal·lar nxlog-ce des del codi font en un Ubuntu 10.11 i386

Programari lliure, Com, Eines
El NXLog Community Edition és una eina de gestió de logs de codi obert sense cost. Està disponible per a diverses plataformes incloent Windows i GNU / Linux. El NXLog Community Edition ho usen des de milers de petites empreses "startup" a tot el món fins a grans empreses de seguretat i porta unes 70.000 descàrregues fins avui.
· · ·

Arquitecturas MVC al món Web

Eines
Aquest article està enfocat com un repàs, més aviat didàctic, sobre un dels patrons de disseny arquitectònic de programari més populars en els últims anys: el Model-Vista-Controlador, o MVC. En aquest text parlarem tant de la teoria darrere del patró, com algunes de les seves implementacions en diferents tecnologies.
· · ·

El UML com a eina per al desenvolupament de programari

Eines
Article amb finalitat divulgativa on s'emfatitzen els usos del UML eventualment subestimats o passats de llarg.
· · ·

L'algorisme mobile-friendly de Google

Consells
Google anuncia que els seus algoritmes s'adapten als nous patrons d'ús dels seus usuaris, afectant les seves recerques mòbils en tots els idiomes.
· · ·