política de cookies

Utilitzem cookies per a facilitar l'ús de la nostra pàgina web.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal, ni cap mena d'informació que pugui identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, si us plau configuri el seu navegador d'Internet perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi en cas d'instal·lació d'aquestes. Per a continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement continuï en la pàgina web. En visitar la nostra pàgina web, accepta la instal·lació d'aquestes cookies en el seu dispositiu.

x
Bitendian logo

Tipus d'intel·ligència empresarial i els seus avantatges

39 - 039-artificial-intelligence-503600_1280.jpg

La intel·ligència empresarial, també coneguda com de negocis (business intelligence, BI), comprèn una sèrie d'eines i estratègies necessàries per a la gestió dels coneixements que genera una organització a través de l'anàlisi d'informació.

Generalment, aquests sistemes s'empren en empreses privades i administracions públiques i s'implementen mitjançant la interconnexió de programari que aporten integració i visió; és a dir, una perspectiva global de les dades que es manegen en l'organització per a facilitar la comprensió del seu estat i les decisions que convé adoptar.

Aquestes plataformes compten amb una sèrie de característiques comunes i recognoscibles. L'accessibilitat a la informació consisteix en la garantia de la comprovació de les dades pels usuaris, independentment de la seva procedència. El suport en la presa de decisions, d'altra banda, depassa el concepte de presentació de la informació per a oferir als analistes eines que permetin la selecció i manipulació de la qual resulti del seu interès. Finalment, la intel·ligència empresarial facilita, gràcies a la seva funcionalitat estàndard, que els usuaris puguin manejar aquest servei, més enllà de les seves diferents capacitats tècniques.

Entre les tècniques que s'utilitzen habitualment en els programari de BI destaquen les quantitats d'anàlisis i vistes Ad hoc Query, els reporting, els forecasting, el modelatge predictiu, els sistemes d'alertes i les anàlisis what if. En aquest sentit, compten amb certa reputació en el mercat una sèrie d'eines analítiques, com ara Cognos, Oracle intel·ligència del negoci, Business Objects, Microstrategy i Workmeter. Aquests programari aporten prestacions, en la línia de la integració de funcions i dispositius, que suposen un salt qualitatiu en relació amb la resta de sistemes del paquet bàsic d'una empresa.

Pel que respecta a les aportacions essencials de la BI, sobresurt l'automatització en la recopilació de la informació. Aquest procés es distingeix de la introducció de les dades en processos de Time Reporting, els quals es manipulen amb facilitat per la intervenció humana. L'accés sense límits, és a dir, les aplicacions amigables per a usuaris ocasionals, constitueix un altre tret diferencial dels sistemes BI. De fet, hi ha la possibilitat de personalitzar la manera d'accés, de manera que es facilita l'anàlisi a unes dades concretes. També formen part dels serveis d'intel·ligència empresarial els reporting de qualitat i les maneres d'avaluació de la informació disponible. A més, aquests programari permeten la realització de simulacions, pronòstics i models de negocis per a planificar operacions empresarials.

Finalment, aquestes eines serveixen tant per a compartir informació amb altres eventuals socis del negoci com per a adaptar-se a itineraris previstos per l'empresa. En matèria de tipus de BI, existeixen uns sistemes, basats en necessitats, dels quals les empreses avançades no poden prescindir.

En primer lloc, els Taulers de Control i els Scorecards, especialment dissenyats per a executius i gerents, ofereixen una perspectiva general de la performance del negoci. Bàsicament, se centren en informacions financeres i operatives, que es presenten en forma de mostres intuïtives i atractives. Els Taulers de Control aporten una representació il·lustrativa de la performance de l'empresa. Per a aconseguir aquest efecte en un format optimitzat compten amb gràfics, quadrants, taules de mesurament, etiquetes free-*form, formats condicionals i colors de fons. Per part seva, els Scorecards faciliten la representació visual d'indicadors de mesurament.

El Enterprise Reporting remet informació detallada. És una eina que es basa en la selecció i disposició d'informació per a les tasques rutinàries en els formats més pràctics i còmodes. En aquesta tipologia de programari s'enquadren sistemes com el CRM, el ERP i uns altres de facturació i comptables.

Les anàlisis OLAP, d'altra banda, permeten analitzar subconjunts de dades interrelacionades o galledes. No obstant això, aquesta tecnologia es troba en continu progrés, ja que els proveïdors han de donar resposta a l'exigència de capacitats que sobrepassin les de les galledes predefinides per les anàlisis OLAP multidimensionals i estandarditzats.

Les anàlisis predictives i avançades posen a la disposició de l'usuari capacitats per a la realització de proves d'hipòtesis i prediccions o models de rànquings de clients, de manera que es produeixen recerques avançades de datawarehouse i l'ús d'estadístiques. En última instància, les alertes i enviaments proactius, tant interns com externs, han de comptar amb aplicacions flexibles i garantir la distribució d'emails programats i reportis adjunts a diverses comunitats d'usuaris.

No han de confondre's, malgrat la seva necessitat paral·lela en les empreses, altres eines funcionals (Excel, Microsoft Project, ETL) amb els sistemes BI, ja que s'incorreria en disfuncions. Aquests instruments no posseeixen determinades capacitats de la intel·ligència empresarial, com ara la compartició d'informació sense límits, l'actualització permanent i l'automatització de dades.

Finalment, cal assenyalar que, gràcies als sistemes BI, les empreses aconsegueixen una major eficiència de costos i acaparen més informació per a prendre decisions i respondre a problemes. En definitiva, obtenen un aliat analític imprescindible per a comprendre el seu negoci.