política de cookies

Utilitzem cookies per a facilitar l'ús de la nostra pàgina web.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal, ni cap mena d'informació que pugui identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, si us plau configuri el seu navegador d'Internet perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi en cas d'instal·lació d'aquestes. Per a continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement continuï en la pàgina web. En visitar la nostra pàgina web, accepta la instal·lació d'aquestes cookies en el seu dispositiu.

x
Bitendian logo

Avantatges de l'ERP per a gestionar informació gerencial

36 - 036-ERP.png

Un ERP (Enterprise Resource Planning; Planificació de Recursos Empresarials, en català) constitueix una eina informàtica basada en l'agrupació integrada d'aplicacions de gestió de la informació gerencial d'una empresa, les quals comparteixen la mateixa base de dades. Per tant, l'ERP alberga i posa en connexió, en el marc d'un únic programa, totes les funcions bàsiques d'una empresa, com ara planificació, producció, logística, compres, vendes o magatzem.

Pel que fa als tipus d'ERP existents, s'ofereixen al mercat dos grups de solucions que representen paradigmes diferents i un model mixt, el qual suposa un encreuament entre les característiques de les dues referències principals. També conviu amb aquestes eines el programari a mida.

Aquest últim programari comporta uns costos alts d'implantació i desenvolupament, ja que es configura expressament per a una empresa en concret. La durada d'aquest procés també serà llarga. El seu principal avantatge és que aquest programa contindrà solucions adaptades als problemes concrets de l'empresa i rebutjarà les prescindibles, fent-ho a mida. La contrapartida més destacada és que la particular configuració de l'ERP lliga a l'empresa amb el proveïdor en qüestió de tal manera que, en cas d'imprevist, es produeix una forta dependència a l'hora d'afrontar-lo.

No obstant això, els dos grups referents del programari per a empreses s'identifiquen amb la dicotomia horitzontal-vertical.

D'una banda, el programari horitzontal (també conegut com a estàndard, modular o generalista) aporta un nucli comú d'aplicacions de gestió. Per la seva configuració estandarditzada, la seva implementació es revela com àgil i econòmica. A més, hi ha la possibilitat tant de demanar els mòduls que es requereixin com arreglar les disfuncions sorgides, atès que una consultora informàtica, com Bitendian, es pot encarregar del manteniment d'aquestes aplicacions bàsiques.

Aquest paquet d'aplicacions es troba implantat en empreses que no necessiten programes excessivament complexos i a les que en tenen prou amb les solucions generalistes. També el fan servir pimes que no és poden permetre un adaptat a les seves dinàmiques habituals, de manera que l'oferta comercial resulta àmplia i costa discernir quin programari horitzontal pot convenir a l'empresa.

D'altra banda, el programari vertical (també anomenat especialitzat) gestiona recursos d'empreses d'un determinat sector, ja que ha estat dissenyat en funció de les operacions pròpies d'aquest. Resulta més funcional per a l'empresa que contracta els seus serveis, atès que conté aplicacions específiques relatives a les necessitats concretes del negoci. A part de comptar amb les aplicacions de programari generalista, en el vertical es manegen les especialitzades, les quals entronquen amb el llenguatge i la informació que circulen. Un dels desavantatges d'aquest programari es basa en l'encariment dels productes, a causa que els aspectes singulars de cada nínxol no afavoreixen una oferta àmplia ni faciliten la realització de pressupostos a escala. Però el seu principal inconvenient és que si una empresa compta amb un valor afegit enfront de la competència, pot veure obligada a adaptar-se al programari perdent aquest valor. O d'altra banda, haurà d'adaptar el programari al seu model de negoci per mantenir el seu valor afegit.

En darrer lloc, cal esmentar un programari híbrid, el verticalitzat (o parametritzat), que parteix de l'estructura de l'horitzontal per incloure funcions del vertical. Constitueix una solució en auge, oferta pels principals fabricants i que difumina els límits entre els dos paradigmes fonamentals. D'aquesta manera, resulta possible accedir a aplicacions especialitzades de disseny des d'un pack de mòduls homologat. L'adaptació que suposa afegir les aplicacions especials s'implementa mitjançant un procés de parametrització els marges d'escala s'estan tractant d'optimitzar.

37 - 037-Tipos-de-ERP1.png

A manera de resum en aquesta imatge podem veure de forma esquemàtica el model de negoci d'una empresa, i com els diferents tipus d'ERP poden ajustar-se a ell. L'ERP vertical està enfocat clarament al sector del negoci, de manera que les similituds són evidents. No obstant, pot haver-hi petites peculiaritats en el nostre model de negoci diferents de la resta que ens atorguen un valor afegit, el qual perdrem en aplicar l'ERP vertical i adequar-nos al seu estàndard. Si analitzem l'ERP parametritzat veiem que ens ofereix una sèrie de rangs per adaptar l'ERP al nostre model de negoci. És possible que el rang que ofereix no sigui prou ampli per a cobrir les necessitats del nostre model de negoci actual, però sí que ens permetrà que el resultat final que obtinguem sigui semblant al model inicial. Finalment l'ERP horitzontal ofereix una sèrie de funcionalitats estàndard que, encara que no estan adequades al nostre model de negoci, si ens acosten a l'estàndard i ens serveixen per implementar les operacions més bàsiques de l'empresa.

Les particularitats dels diferents ERPs i les necessitats concretes de cada empresa es troben al moll de l'anàlisi d'avantatges i inconvenients de la seva elecció.

Tot i que hem assenyalat les raons per les quals el programari verticalitzat es revela com una solució plausible en relació amb qualitat i preu, hi ha diferents factors que s'han de tenir en compte a l'hora de calibrar què ERP interessa contractar.

En primer lloc, convé plantejar-se si el grau d'especialització, els colls d'ampolla que s'experimenten o la futura evolució de l'empresa requereixen una solució de tipus vertical i, en cas afirmatiu, sondejar el mercat per valorar l'oferta existent. Una altra opció passa per calcular el preu d'una parametrització que adapti aplicacions del paradigma vertical a un paquet de tipus estàndard. A part de les complicacions per desenvolupar pressupostos d'escala, l'autorització dels clients dels productes verticals dificulta que els proveïdors ofereixin respostes útils ales seves demandes diverses.

Finalment, tant el paradigma horitzontal com el vertical posseeixen dues modalitats d'allotjament de les aplicacions de l'ERP. La tradicional o d'escriptori és la relativa a la instal·lació de v en el servidor de l'empresa, amb els conegudes despeses de manteniment. Per la seva banda, la línia s'enquadra en el format cloud computing i comporta una reducció de costos en general i accessibilitat al marge d'instal·lacions físiques. En definitiva, l'ERP suposa un actiu imprescindible per a una empresa potent, pel que la seva elecció ha d'estar basada en criteris d'anàlisi objectius.